Synoniem.eu

Synoniem voor onbenullig,
ander woord voor onbenullig

Hier vind je synoniemen van het woord onbenullig. Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord onbenullig.

Achterlijk

Afgestompt

Bot

Breinloos

Dom

Futiel

Geesteloos

Hersenloos

Idioot

Leeghoofdig

Nietsbetekenend

Nietszeggend

Oenig

Onbeduidend

Onbelangrijk

Onbetekenend

Onnozel

Onverstandig

Schaapachtig

Stom

Stompzinnig

Stupide

Triviaal

Verstandeloos

Waardeloos

Weinigzeggend

Zwakhoofdig