Synoniem.eu

Synoniem voor afgevaardigde,
ander woord voor afgevaardigde

Hier vind je synoniemen van het woord afgevaardigde. Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord afgevaardigde.

Afgezant

Gecommitteerde

Gedelegeerde

Gedeputeerde

Gemachtigde

Gezant

Lasthebber

Representant

Vertegenwoordiger

Zaakgelastigde