Synoniem.eu

Synoniem voor aangenomen,
ander woord voor aangenomen

Hier vind je synoniemen van het woord aangenomen. Onderstaande woorden hebben ongeveer dezelfde betekenis als het woord aangenomen.

Aanvaard

Accoord

Denkbeeldig

Fictief

Geaccepteerd

Geadopteerd

Gefingeerd

Geveinsd

Goedgekeurd

Verdicht